Arquitectura popular

“Arquitectura popular galega” é aquela na que se empregaban materiais e recursos propios da zona concreta de cada construción.