Fraguas chegou a ter unha biblioteca excepcional, con máis de vinte mil volumes.