Guerra e represión

Fraguas viviu anos escuros apartado da docencia despois da Guerra Civil.