O tesouro da cultura popular

Cultura popular é o conxunto de costumes e manifestacións artísticas dun colectivo que se transmiten de xeración en xeración.

Descarga aquí a ficha: Antonio Fraguas: O Tesouro da Cultura Popular(.pdf)