O traxe tradicional

Fraguas foi un recoñecido estudoso das vestimentas tradicionais de Galicia.