Ricardo Carballo Calero – Obra


POESÍA

Trinitarias (en castelán, 1928), Vieiros (1931), La soledad confusa (1932), O silenzo axionllado (1934), Anxo de terra (1950), Poemas pendurados de un cabelo (1952), Salterio de Fingoy (1961).

Compilacións: Pretérito imperfeito, 1927-1961 (1980); Futuro condicional, 1961-1980 (1982), Cantigas de amigo e outros poemas, 1980-1985 (1986), Reticências, 1986-1989 (1990), Poesía perdida (1993).

Antoloxías / estudos: Beleza, Verdade (2019). Escolma poética e limiar de Pilar Pallarés.


NARRATIVA

A xente da Barreira (1951), Narrativa completa (1984), Scórpio (1987).


TEATRO

Catro pezas (1971), Teatro completo (1982).


ESTUDOS E ENSAIOS SOBRE LITERATURA GALEGA

“Arredor de Rosalía” en 7 ensayos sobre Rosalía (1952), Sete poetas galegos (1955), Aportaciones a la literatura gallega contemporánea (1955), “Ramón, príncipe de Aquitania” en Homaxe a Ramón Otero Pedrayo (1958), Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía (1959), Versos iñorados ou esquencidos de Eduardo Pondal (1961), Historia da literatura galega contemporánea, (vol. 1, 1963; edición da obra completa, 1975; 3ª ed., 1981).


ESTUDOS E ENSAIOS SOBRE FILOLOXÍA / LINGÜÍSTICA GALEGA

Gramática elemental del gallego común (1966), Problemas da Língua Galega (1981), Da fala e da escrita (1983), Do galego e da Galiza (1990).

BIBLIOGRAFÍA SOBRE O AUTOR

Ricardo Carvalho Calero. A razón da esperanza (1991), Aurora Marco: Foula e ronsel. Os anos xuvenís de Carvalho Calero, 1910-1940 (1992), José Martinho Montero-Santalha: Carvalho Calero e a sua obra (1993), Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero, memoria do século (2002), Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo. Imaxe de cen anos (2010), Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo. Encontros con don Ricardo (2011), Ramón Reimunde: Os anos lugueses (1950-1965) de D. Ricardo Carvalho Calero (2010), Ricardo Carvalho Calero: Ciencia, Literatura e Nación (2011).