Os cachorros de María Victoria Moreno

Sería moi difícil entender a obra de María Victoria Moreno sen termos en conta o seu amor polos animais.

Podes descargar aquí esta ficha: Os cachorros de María Victoria Moreno (.pdf)