A toponimia é a disciplina que estuda a orixe e significado dos nomes de lugar.