Entre outras actividades, no colexio Souto-Donas ilustraron algúns versos da obra de Florencio Delgado Gurriarán e unha liña temporal con pasaxes da súa biografía. Velaquí a montaxe que amosa o resultado!