Entre as distintas actividades relacionadas con Francisco Fernández del Riego, neste colexio de Cabanas o alumnado de 5º de infantil puxo en escena unha obra teatral sobre a súa vida. Tamén se realizaron sesións de psicomotricidade e educación física arredor da lingua e unha entrevista a Laura Romero, que pintou no centro un mural sobre mulleres galegas ilustradas.