Contádenos o voso Día das Letras

A Real Academia Galega, co apoio da Deputación da Coruña, convocará o certame “Contádenos o voso Día das Letras 2023” co propósito de promover un espazo de participación para que os centros escolares amosen, a través de primaveradasletras.gal, como celebraron o Día das Letras Galegas dedicado a Francisco Fernández del Riego.