Don Paco foi profeta na súa terra. Non hai dúbida ningunha vendo a gran festa que lle dedicaron no colexio da súa terra natal!