Luísa Villalta, paixón e compromiso
Música e poesía en Luísa Villalta
Torre - reto
María Canosa fala de Luísa Villalta
Palabra de muller
Andar a cidade, andar o corpo
Cantemos
Paraíso canto
Entre os dentes do tempo
Onde está Luísa?
Vida e obra de Luísa Villalta